Hooldustöötaja koolitus

Eesmärk: Anda põhjalik teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks inimestega, kes mingil põhjusel vajavad abi ja hooldust . Koolituse läbinu on valmis Hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Õppekava on koostatud vastavalt Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardile

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
- toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;
- hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
- arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suhtlemisel;
- annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;
- märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
- kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.

Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Kalviti OÜ Koolituskeskuse tunnistus. 

Lektorid: Siiri Laur, Ene Mattus, Aet Olle, Helen Raadik, Milvi Kasepuu, Ene Tigas –kõik lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega

Koolituse maht: 240 tundi (s.h. 144 tundi teooriat , 80 tundi praktikat ja 16  tundi iseseisvat tööd)

Toimumise aeg: 15. jaanuar - 25. märts 2020                         

Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse õppeklassis, Oja 7, Põlva

Maksumus: 1740.- € (sisaldab käibemaksu)

 

Täpsemat teavet küsi: Tel. 5342 7026; e-mail: tiina@kalviti.ee