Koolitajad

 

Kristel Plakso – Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika eriala matemaatik-pedagoogina. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi infojuht. Omab täiskasvanute koolitaja , tase 6 kutset. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2003.aastast.

Aet Olle –  lõpetanud Tallinna Pedagoogikülikooli sotsiaaltöö eriala, magister. Omab pikaaegset töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas, alates  2011.aastast Põlva Valla Hooldekodu juhataja.Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2010.aastast. 

 Ene Mattus - Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vaimse tervise õenduse eriala. Omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas.  On läbi viinud hulgaliselt erinevaid turvalisuse teemasid käsitlevaid koolitusi (sh alko-narkoennetus) erinevatele eagruppidele üle Eesti. Omab Terviseedendaja, tase 6 kutset. Omab kauaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust. Põlvamaa aasta koolitaja 2018.a.

Ene Tigas - Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, magister, eriala: kommunikatsioonijuhtimine. Omab 30-aastast kogemust lastega töötamisel kasvataja ja juhatajana. Tartu Ülikooli Väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja. Omab kauaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset.

 Siiri Laur –  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal, magister. Läbinud andragoogi ja kogemusnõustaja koolituse. Omab 27-aastast täiskasvanute koolitamise kogemust. Enda sõnul armastab suhtlemist, elus edasiminekut, õppimist ja õpitu rakendamist oma koolitustel.


Merlin Kirbits - Tartu Ülikool sotsiaalteaduse magister (haridustehnoloogia korralduse eriala). Lõpetanud ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse infotehnoloogia eriala.

Viibeke Turba - Mainori Kõrgkool, rakenduspsühholoogia eriala. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika tunnistus, Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskonna koolikorralduse magistriõpe. Omistatud haridusteaduse magistri kraad. Omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset ja kutseõpetaja IV, EKR tase 6.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja 2005. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005. aastast.